E-riik

Üks e keskkond kogu riigi jaoks. E-maksuamet, äri, kinnistu, auto, elanike jne registrid. Lairiba igasse koju.

Turvaline siseriiklik intranet. Kõik võrguliikmed on turvalised (eelkontroll), nakatunud/vaenulikud arvutid lülitatakse võrgust välja.

Välisründe korral saab välisühendused sulgeda ja jätta lahti ainult turvalised ühendused prioriteetsema side jaoks (totaalse välisründe korral pangad, ajalehed, raadiod, TV jms jäävad tööle).

E-raamatupidamine

Iga isiku ja registrikoodi taga on numbriline info (sissetulek, kulud, varad, varade muutus) algorütmi järgi saaks selekteerida välja legaalset sissetulekud mitteomavad eraisikud ja anomaalsete majandusnäitajatega äriühingud ja küsida selgitust.

E-leping

Tuvastatud isikud saaksid sõlmida pretsedentidel põhinevate lepingunäidiste abil omavahelisi lepinguid (notar, töölepingud, ARK, pank, side, korteri üürimine, kommunaalteenused jne).
Kodanikul oleks kõik lepingud ühes kohas digitaalselt saadaval nt eesti.ee

E-küsitlus

Saaks korraldada ülitäpseid arvamusküsitlusi, kus selekteerimisvõimalused oleksid maksimaalsed (rahvaloenduse ja registrite andmed), arvata saaks veebis ja id kaardiga läbi digiboksi vastused läbi tv puldi. Oleks ju tore kui arvamusküsitluste tulemused toimuks 500 000 valimi põhjal, mitte 500 põhjal.

E-kaubandus

E-pood tarbija reitingu põhjal. Ostukeskkonnas saaks jagada infot rämpstoodete, ebakvaliteetsete teenuseosutajate jne kohta. Tarbijatelt positiivset tagasisidet saanud tooted saavutaksid eelise. Tarbija võidaks ebakvaliteetsetele ja mõttetult kallitele toodetele/teenustel kulutatava raha ja aja. Kui siia lisada veel tootjatele tootearenduseks vajalik tagasiside oleks tootjatel ka huvi.

E-tervishoid

Iga levinud haiguse ja uueviiruse korral saaks kohapealne ülikoolide kompetents anda hinnangu ja lihtsaid soovitusi kuidas ise diagnoosida -ravida, ennetada. Jah selline ise diagnoosimine on riskiga tegevus kuid lihtsamate asjade puhul saaks kasutada ja vähendaks perearstide koormust.

E-vangla

Kinnipeetavate paremaks ühiskonda adapteerimiseks saaksid oma järelduse teinud olla kasulikud ja kaasa lüüa veebipõhistes töötubades jne. Vanglatööstus ei pea olema ainult plekkämbri tootmine.

E-valimised

Kõik kandidaadid saavad esitada oma programmid ajaveebis (mis riiklikus korras ka trükitakse ja edastatakse kõigile valijatele). Kulu oleks kordades väiksem ja info paremini võrreldav.

Kandidaatidel  on kohustus läbi ajaveebi oma valijatele infot jagada, küsimustele vastata jne. (Ajaveebid oleks elus ka valimisjärgsel ajal, et saaks jooksvalt tagasisidet valijatelt.)

E-dokument

kõigi riigis ja KOV kasutusel olevate vormide viimased näidised (täidetavad, allaaletavad, e-lepingus signeeritavad)

E-pank

Eesti Pank, id kaart on pangakaart, raha on paigutatud Eestisse ja riik maksab intressi ja saab kasutada kodanike raha. Kodanike raha hoitakse samuti EP-s. Maksmine oleks ülilihtne. Makseterminalil lubatakse näidata pilti suuremana ja kui id kaardil olev pilt läheb inimesega kokku piisab ju OK vajutamisest.

E-haritus

Praktikas kodanike hulgas tõestust leidnud kasvatushariduslikud võtted kodanikkonna harimiseks imikus vanurini. Lapse kasvatamine kooli/lasteaiani nõuab ka oskusi. Samuti nagu kasvatamine/harimine kooli ajal. Ja ka iseenda kasvatamine harimine.

Koolide õppematerjalid oleksid valikuliselt süsteemis saadaval (loengute videod, konspektid, soovitav kirjandus). Kodanikud saaksid id kaardiga materjale kasutada.

E-riigikaitse

E-Kaitseliit – see on pikemalt lahti kirjutatud kel huvi küsige saadan mailiga.

E-toetused/hanked

Lihtne, selge, täpne ülevaade jagatavatest toetustest ning toetusi saanud ettevõtetest ning nende käekäigust. Samuti ka täpne info abivajajatest.

E-eelarve

Kodanikul on võimalik arusaadavalt näha riigi ja omavalitsuse eelarveid detailideni.

E-ajakirjandus

Veebipõhine reklaamivaba uudistekeskkond, kus oleks ka koht kuivale infole ilma ajakirjanikupoolse nägemuseta. Vabakutselised ajakirjanikud – lugejad tellivad ajakirjanikelt keda nad lugeda soovivad artikleid – nt 100 inimest on on nõus maksma alati mõne autori artikli eest 1 euro siis 100 lugejat saavad artikli ja autor 100 eurot.

E-arve

kõik osapooled kodanik/ettevõtja/riik saavad omavahel siduda arvedi oma kontoplaanidega. Ideaalis oleks üks kontoplaani struktuur. Siis sisestataks iga info üks kord digitaalseks ja seejärel toimuks kõik muud liikumised. Said arve panik OK arve läks panka maksekorraldusena üles kinnitamiseks ja liikumine leidis aset kõigi osapoolte raamatupidamises (võib jätta vahele raamatupidaja poolse kinnituse vajaduse). Eraisikud näeksid täpselt oma isiku/pere eelarvet/bilanssi/tulu-kulu aruannet. Oleks lihtsam mõistlikult majandada.