Projektid

Nordic Consult OÜ 2017- …

Pakume e-Residentidele äriühinguteenuseid.

Hansaconsult OÜ 1999 – 2012 Hansaconsult

Asutasin ja juhtisin firmat, mis korraldas klientidele kiire ja korrektse asjaajamise Äriregistris, notaribüroos ja erinevates ametkondades. Kuna kõikide klientidega tegelesime personaalselt, saavutasime klientide hulgas suure populaarsuse just teenuse kompromissitu kvaliteedi osas. 2003 aastal hakkasime klientide soovil osutama ka raamatupidamisteenuseid, mille maht on aasta aastalt üha kasvanud. 2007 aastal loobusin valmisfirmade müügist. Seda osalt missioonitundest (ei soovinud torpedeerida riigi poolt loodud E-Äriregistrit) kui ka soovist kasutada võimalust lõpetada igapäevane sagimine ja keskenduda loovamatele lahendustele.

2012 müüsin ettevõtte konkurendile kuna uskusin, et e-Riigi arendes kaob vajadus bürokraatiateenuste järgi. Samuti soovisin pühenduda perele ja olla igapäevaselt laste kasvamise juures. Hansaconsult OÜ oli 2012 aastal tõenäoliselt kõige tõhusama töökorraldusega raamatupidamisfirma.

Puskar & Laar OÜ 2010 – 2011 plr_logo

Asutasin koos äripartneriga müügi- ja turundusfirma – eesmärgiks pakkuda “teistsuguseid lahendusi”.

Ettevõtte käivitamise järel müüsin osaluse äripartnerile kuna tegevus ei erinenud piisavalt klassikalistest turundusfirmadest.

E-Firma OÜ 2007 E-Firma logo

Asutasin koos partneriga ettevõtte eesmärgiga pakkuda innovaatilisi IT lahendusi. Ideaalis oleksid lahendused pidanud põhinema suuresti vabavaral ja IT süsteemid oleksid võinud olla hooldevabad – aastaks 2012 oli Google selle eesmärgi sisuliselt saavutanud. Ettevõte tegutseb tänaseni edukalt. www.efirma.ee

Kuna reaalne tegevus kaldus IT halduse ja klienditoe poole, siis müüsin oma osaluse partnerile

Carpoint OÜ 2002 – 2003 Carpoint flaier

Autokäsipesula kontseptsiooni väljatöötamine ja ettevõtte käivitamine. Lõin tõenäoliselt esimese autokäsipesula, kus klient sai auto pesu jälgida läbi klaasseina, sama ajal lugeda värskeid ajalehti ja pakuti tasuta kohvi/teed. Hiljem tuli turule JAZZ Autopesulad jt. Samas olid saadaval kõik esmavajalikud autokaubad. Tänu õigele turundusele klientidest puudust ei olnud ja ettevõte oli kasumlik juba teisel tegevuskuul. Kiire edu põhjuseks oli kindlasti ka kompromissitu tööde kvaliteet.

Kuna töötajatelt kvaliteedi nõudmine ja kontrollimine oli väga ajamahukas ning ambitsioon oli rahuldatud müüsin ettevõtte rendileandjale.

Eesti Pitsat OÜ 1999 – 2002eesti pitsat logo

Asutasin ja juhtisin firmat, mis tegeles pitsatite valmistamisega. Kuna paljud suurkliendid olid riigiettevõtted siis oli ka firma nimi ja sümboolika üks osa turundusstrateegiast. Firmal oli ka litsents riigivapiga pitsatite valmistamiseks. Tootmisprotsess vastas igati täna populaarsetele LEAN Manufacturing või timmitud tootmise põhimõtetele. Ettevõte tegutseb tänaseni ja ka kodulehekülg koos tellimissüsteemiga on sama; mis kunagi sai loodud. www.pitsat.ee

Aastal 2002 müüsin ettevõtte konkurendile, et keskenduda rohkem teistele valdkondadele ja samas ei näinud ma pitsatil kui sellisel pikemas perspektiivis funktsiooni.

Eesti Töö- ja Koolituskeskus OÜ 1998 – 2001

Asutasin ja juhtisin firmat, mis tegeles tööjõuvahendamisega. Töö põhimõte oli tööotsija poolne initsiatiiv ning tööpakkujale oli teenus tasuta. Süsteemis oli tööotsijatel huvi tööd leida kuna nad ise tasusid selle eest, et neile tööd leiti. Andmebaas oli värske ja koosnes ainult kohe tööleasujatest. Tagasiside saime nii kommikarbiga tulnud tööotsijatelt kui ka tööandjatelt, kes teatasid tööle võetud inimestest ning viitasid ka juba töö leidnud inimestele, kes ise ei olnud teatanud.
Süsteem toimis suurepäraselt ning tööotsijale töö leidmise rekord oli 15 minutit ja töö leidsid praktiliselt kõik tööotsijad. Inimesed, kellele siiski tööpakkumisi ei tehtud said raha tagasi kuna kokkulepitud teenust ei osutatud. Iga tööotsijat nõustati personaalselt ja vajadusel soovitati korrigeerida töö ja palgasoovi reaalsemaks ning paljudki inimesed said seetõttu kiirelt tööd.

Aastal 2001 muudeti seadusandlust ja keelati tööotsijalt raha küsimine ning lõpetasin tegevuse.

AS Sarone Grupp 1995 – 1999
Asutasin ja juhtisin firmat, mis tegeles ärikonsultatsioonide, personalivahenduse ja pitsatite tootmisega.

Kuna ettevõtmine kujunes suuremaks lõin iga tegevusala jaoks eraldi ettevõtte.